...jest pusty
Strona głównaINFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Szybki kontakt
LASERWOOD.PL
ul. Przetnica 33
43-450 Ustroń

tel.(0048)
33 333 40 88
biuro@laserwood.pl

Waluty

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, dla pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres: LASERWOOD.PL 43-450 Ustroń ul.Przetnica 33 lub na adres e-mail: biuro@laserwood.pl Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór poniżej ) , jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7. Towar powinien być zwrócony na adres:LASERWOOD.PL 43-450 Ustroń ul.PRZETNICA 33

8. Jako konsument będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku odstąpienia od umowy której przedmiotem jest rzecz, która ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w wysokości:

- dla towarów o wadze do 30 kg do 25 zł brutto,

- dla towarów o wadze do 400 kg umieszczonych na palecie do 160 zł brutto

9. Jako konsument odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

.......................................................................................................................

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

                                                                   ..........................................
                                                                                Miejscowość, data
.............................................
.............................................
............................................
Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
Adres konsumenta (-ów)
                                              Nazwa i adres przedsiębiorcy:
                                     LASERWOOD.PL Habdas Michał
                                                      34-300 Żywiec ul.Mochnackiego 35
                                             Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
                                            pod nr 2889/92 w Żywcu NIP: PL5531228081
                                   Adres korespodencyjny:
                                           LASERWOOD.PL 43-450 Ustroń ul.PRZETNICA 33
                               tel. (33) 333 40 88
                                  Adres e-mail: biuro@laserwood.pl
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja/My(*)........................................... niniejszym informuję/informujemy(*)

o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

................................................................................................................

Umowy dostawy następujących rzeczy(*).....................................................................

Umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie

następującej usługi (*)

................................................................................................................

Data zawarcia umowy (1) /odbioru (2)

(*).............................................................................

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży

za pośrednictwem rachunku bankowego numer  (3) :

...........................................................................................................................

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz zwracany towar

(o ile charakter towaru na to pozwala) należy wysłać na adres:

LASRWOOD.PL 43-450 Ustroń ul.PRZETNICA 33

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Po otrzymaniu Towaru LASERWOOD.PL wystawi Konsumentowi fakturę korygującą i odeśle ją na adres Konsumenta. Po otrzymaniu faktury korygującej prosimy o podpisanie kopii i odesłanie Sprzedawcy na powyższy adres.
..........................................
Data i Podpis(-y) konsumenta(-ów)
(*) Niepotrzebne skreślić.
(1)Podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług.
(2)Podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru.
(3)Numer rachunku konsumenta dla zwrotów ceny i kosztów odstąpienia od umowy sprzedaży.
Nie wypełniać w przypadku nie wyrażania zgody.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.